Auteur Topic: NVWA onderzoekt gebruik fipronil in pluimveesector/mogelijk kippenei vergiftigd  (gelezen 1406 keer)

ine

 • Gold Member
 • *****
 • Berichten: 1150
Vanmiddag bekend gemaakt door de NVWA


NVWA onderzoekt gebruik fipronil in pluimveesector

Nieuwsbericht | 22-07-2017 | 15:01


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in de pluimveesector. In het kader van het onderzoek zijn bij een aantal bedrijven maatregelen genomen. De NVWA heeft 7 pluimveebedrijven  geblokkeerd. Bij 4 bedrijven is tevens een recall ingezet van hele eieren in het handelskanaal. In deze eieren is fipronil aangetroffen. Er is echter geen direct gevaar voor de volksgezondheid.


Bron: NVWA
Kippeneieren mogelijk vergiftigd met giftige stof fipronil
De voedsel- en warenautoriteit (NVWA) doet in Nederland onderzoek naar kippeneieren, meldt de Stentor. Een Gelders bedrijf zou het verboden middel fipronil hebben gebruikt bij de bestrijding van bloedluis bij pluimveehouders, zo luidt de verdenking. Het onderzoek moet uitwijzen of er gevaar is voor de volksgezondheid.

De zaak kwam aan het rollen nadat het middel in Belgische eieren werd aangetroffen. Het spoor leidde onder meer naar het bedrijf in Gelderland. Dat weigerde vanochtend commentaar op de zaak.

NVWA-woordvoerder Tjitte Mastenbroek: ,,We hebben monsters genomen bij de pluimveehouders waar deze bloedluisbestrijder aan het werk is geweest. In het laboratorium kijken we of we het middel aantreffen in eieren en zo ja, in welke concentraties. Pas dan kunnen we beoordelen wat de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid zijn en of we maatregelen nemen.Ē

Bloedluizen vormen een vervelend probleem voor kippenhouders. Kippen leggen daardoor minder eieren. Daarom verdelgen gespecialiseerde bedrijven deze luizen.

De voedsel- en warenautoriteit onderzoekt ook hoe de bloedluisbestrijder aan het middel is gekomen en hoe het is gebruikt. De NVWA wil niet zeggen hoeveel pluimveebedrijven worden onderzocht. Op zeer korte termijn worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.

Citaat
We hebben monsters genomen bij de pluimveehouders waar deze bloed≠luis≠be≠strij≠der aan het werk is geweest


Schade
Fipronil is een voor de mens irriterende stof en kan leiden tot schade aan nier, lever of schildklier. De stof kan maanden in zowel een dier als de bodem blijven zitten. Via de kippen komt de fipronil in de eieren terecht.

Ook justitie in BelgiŽ (het parket van Antwerpen) doet onderzoek naar de oorzaak en omvang van het probleem. Donderdag is er een inval gedaan bij een bedrijf in het Belgische Weelde, waarbij een arrestatie is verricht. De concentraties fipronil die tot nu toe in Belgische eieren zijn aangetroffen, vormen geen gevaar voor de volksgezondheid.

Voor secretaris Aalt den Herder van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders zijn de ontdekking in BelgiŽ en het NVWA-onderzoek nieuw. De bond wacht met een reactie tot meer duidelijk is.

Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Nederland, had via een Belgische collega van de zaak gehoord. Hij meent de bloedluisbestrijder die door de NVWA wordt onderzocht, vorig jaar op een vakbeurs in Venray te hebben gezien. Hubers vraagt zich af of het bedrijf zelf wist dat er fipronil in het middel zat. ,,Misschien zit de fout wel bij hun leverancier.Ē

Bron: AD/De Stentor

ine

 • Gold Member
 • *****
 • Berichten: 1150
NVWA blokkeert uit voorzorg meer leghenbedrijven / vragen + antwoorden
« Reactie #1 Gepost op: juli 26, 2017, 15:34:17 »
NVWA blokkeert uit voorzorg meer leghenbedrijven


Nieuwsbericht | 26-07-2017
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blokkeert vanaf woensdag 26 juli tientallen leghenbedrijven.
Op zaterdag 22 juli blokkeerde de NVWA al 7 andere leghenbedrijven, nadat daar fipronil in de eieren was aangetroffen.
Bij deze 7 bedrijven had hetzelfde pluimveeservicebedrijf in juli een behandeling tegen bloedluis uitgevoerd.
Het vermoeden bestaat dat daarbij fipronil is gebruikt, terwijl dit middel niet is toegestaan in de pluimveehouderij.

 
Uit voorzorg blokkeert de NVWA daarom nu ook de bedrijven waar ditzelfde pluimveeservicebedrijf eerder dit jaar een behandeling heeft uitgevoerd. Inspecteurs nemen bij de bedrijven monsters van eieren, leghennen en mest.
Wanneer er in deze monsters geen fipronil wordt aangetroffen, geeft de NVWA de bedrijven weer vrij.
Treft de NVWA wel fipronil aan, dan blijven de bedrijven geblokkeerd. Zij mogen dan geen eieren, leghennen of mest meer afvoeren en zij moeten uitgeleverde eieren terughalen uit het handelskanaal.
 

In het onderzoek heeft de NVWA tot nu toe in eieren geen concentraties  aangetroffen die een direct gevaar voor de volksgezondheid zijn. Bij langdurige consumptie van eieren die fipronil bevatten, kunnen er mogelijk wel schadelijke effecten optreden.
De NVWA adviseert het advies van het Voedingscentrum over het eten van eieren op te volgen.Vragen en antwoorden fipronil in eieren van leghennen voor consumenten

Wat is fipronil?
Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'.
In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier.


Wanneer is fipronil voor het eerst aangetroffen in eieren?
Fipronil is voor het eerst aangetroffen in juni 2017 in eieren bij een leghenbedrijf in BelgiŽ. In juli 2017 werd het middel aangetroffen bij leghenbedrijven in Nederland.


Zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat mogelijk besmette eieren verkocht worden?
De NVWA onderzoekt uit voorzorg leghenbedrijven waar eerder dit jaar het middel fipronil kan zijn toegediend. De bedrijven zijn geblokkeerd en mogen geen eieren, kippen of mest afvoeren. Als monsters uitwijzen dat de eieren geen fipronil bevatten, dan worden deze bedrijven weer vrij gegeven. Wanneer de NVWA wel friponil aantreft, blijven de bedrijven geblokkeerd en moeten zij hun eieren terughalen uit het handelskanaal. De eieren worden vervolgens vernietigd.


Wat gebeurt er met de eieren die de verdachte bedrijven al hebben geleverd?
Op alle geblokkeerde bedrijven waar fipronil is aangetroffen vindt een terughaalactie van eieren plaats. Tracering van de eieren afkomstig van Nederlandse bedrijven is sinds zaterdagmiddag 22 juli 2017 gaande. Dat is een verantwoordelijkheid van de leghenbedrijven zelf, onder toezicht van de NVWA.


Kan ik nog eieren eten?
Ja, in geen van de eieren die de NVWA heeft bemonsterd, zijn concentraties aangetroffen die direct gevolgen hebben voor de gezondheid. Bij langdurige consumptie van eieren die fipronil bevatten, kunnen er mogelijk wel schadelijke effecten optreden. De NVWA adviseert het advies van het Voedingscentrum over het eten van eieren op te volgen. Dat komt neer op 1 tot 2 eieren per week voor kinderen tot en met 3 jaar  en 2 tot 3 eieren per week voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen.


Gaat de stof uit het ei door koken of bakken?
De standaard bereidingsmiddelen zoals wassen, koken of bakken halen de stof fipronil niet uit het ei.
Ook eieren van leghenbedrijven waar het middel fipronil is gebruikt die gepeld of gekookt worden verkocht kunnen fipronil bevatten.


Wat voor soort eieren bevatten fipronil?
Alle eieren van leghenbedrijven waar het middel fipronil is gebruikt, kunnen fipronil bevatten.

Kan ik nog kippenvlees eten?
Ja, leghennen worden wel geconsumeerd maar vrijwel nooit als kipfilet of kippenbout. Door de verwerking in kleine stukjes is de blootstelling aan fipronil waarschijnlijk zeer beperkt.

Wat moet ik doen als ik mogelijk besmette eieren heb gegeten?
In geen van de door de NVWA bemonsterde eieren zijn concentraties aangetroffen die direct gevolgen hebben voor de gezondheid.Bron: NVWA


ine

 • Gold Member
 • *****
 • Berichten: 1150
Lijst met eicodes van eieren met te hoog fipronilgehalte (nb > wordt aangepast)
« Reactie #2 Gepost op: augustus 01, 2017, 11:54:20 »
Lijst met eicodes van eieren met te hoog fipronilgehalte

De NVWA adviseert om eieren met de code X-NL-40155XX niet te eten.
Het fipronil-gehalte in deze eieren is dusdanig hoog dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid.
Het gaat om eieren van 1 producent. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen.

Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien. Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen.
Ouders van kinderen wordt aangeraden om hun kind uit voorzorg voorlopig geen eieren met deze eicodes te laten eten.
De eieren worden door pluimveehouders teruggehaald uit het handelskanaal onder toezicht van de NVWA.


Onderstaand een overzicht van de eicodes. Ieder ei bevat een eicode. Deze is gestempeld op het ei.
Aan de hand van de 5 cijfers kunt u uw eieren controleren.
Op de plaats van een X kan elk cijfer staan.
 


Eicode van eieren met acuut gevaar voor de volksgezondheid
X-NL-40155XX


Eicode van eieren met te hoog fipronil-gehalte voor kinderen
X-NL-41679XX
X-NL-42071XX
X-NL-42659XX
X-NL-42766XX
X-NL-43113XX
X-NL-43326XX
X-NL-43514XX
X-NL-43640XX
X-NL-43835XX
X-NL-43879XX

De gepubliceerde eicodes zijn tot op bedrijfsniveau.

De komende periode zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters bekend zijn.
De lijst op de site wordt aan de hand daarvan aangepast.Bron: NVWAine

 • Gold Member
 • *****
 • Berichten: 1150
Lijst met eicodes van eieren met te hoog fipronilgehalte
« Reactie #3 Gepost op: augustus 01, 2017, 20:33:19 »
Aanvulling op de voorgaande lijst


Eicode van eieren met te hoog fipronil-gehalte voor kinderen

Eicodes 01-08-2017
X-NL-40446XX        X-NL-42775XX
X-NL-40534XX        X-NL-43154XX
X-NL-40709XX        X-NL-43224XX
X-NL-41176XX        X-NL-43425XX
X-NL-41205XX        X-NL-43434XX
X-NL-41437XX        X-NL-43780XX
X-NL-42068XX        X-NL-43925XX
X-NL-42206XX        X-NL-46351XX
X-NL-42736XX   


Bron: NVWA